မြေအောက် Fiber Optic Cable

Underground Fiber Optic Cable၊ Burial Fiber Optic Cable၊ မြေအောက် ဖိုက်ဘာကေဘယ်၊ မြှုပ်နှံထားသော ဖိုက်ဘာကြိုး

 • 6 Core Direct Buried Fiber Optic Cable

  6 Core Direct Buried Fiber Optic Cable GYTA53 တွင် ဂျယ်ဖြည့်ထားသော PBT လျော့ရဲသောပြွန်များတွင် ထည့်ထားသော 250um ဖိုင်ဘာများ ပါ၀င်ပြီး phosphatized steel wire central strength member ပတ်ပတ်လည်တွင် ဖိုက်ဘာ 2 မှ 432 အထိရေတွက်ပါသည်။
  အသေးစိတ် >>
 • 144 Core Direct Buried Fiber Optic Cable

  14 Core Direct Buried Fiber Optic Cable GYTA53 တွင် ဂျယ်ဖြည့်ထားသော PBT လျော့ရဲသောပြွန်များတွင် ထည့်ထားသော 250um ဖိုင်ဘာများ ပါ၀င်ပြီး phosphatized steel wire central strength member ဖြင့် ရစ်ပတ်ထားပြီး ဖိုက်ဘာ 2 မှ 432 အထိ ရေတွက်ပါသည်။
  အသေးစိတ် >>
 • 72 Core Outdoor သံချပ်ကာ မြေအောက် Fiber Optic Cable

  72 Core Direct Buried Fiber Optic Cable GYTA53 တွင် ဂျယ်ဖြည့်ထားသော PBT ဖြည်ပြွန်ထဲတွင် ထည့်ထားသော 250um ဖိုင်ဘာများ ပါ၀င်ပြီး phosphatized steel wire central strength member ပတ်ပတ်လည်တွင် ဖိုက်ဘာ 2 မှ 432 အထိရေတွက်ပါသည်။
  အသေးစိတ် >>
Leave Your Message