ใยแก้วนำแสง Mux

BAUDCOM มีไฟเบอร์ออปติกมัลติเพล็กเซอร์, multi E1 ผ่านไฟเบอร์มัลติเพล็กเซอร์พร้อมข้อมูลอีเธอร์เน็ต, โมเด็มไฟเบอร์ V.35 RS232 E1 1/4/8/16/30 ช่องสัญญาณอนาล็อก POTs ไฟเบอร์มัลติเพล็กเซอร์, วิดีโอผ่านตัวส่งและตัวรับไฟเบอร์

1 2 3ถัดไป > หน้า 1 / 3
Leave Your Message