GPON ONT

GPON ONT là đơn vị đầu cuối quang cho hệ thống GPON. GPON ONT có thể cung cấp các loại cổng giao diện, như cổng Gigabit ethernet, cổng ethernet nhanh, POT, wifi, Catv. Baudcom sẽ cung cấp ONT phù hợp theo ứng dụng thực tế của khách hàng.

1 2Tiếp theo> Trang 12
Leave Your Message